Logotypy a reklamní značky
Firemní značkyFiremní imageDesign automobilůData o autorovi
Mgr. KAREL SYKA
nar. 21.9.1949 Plzeň
malíř, grafik a designer


ODBORNÁ ČINNOST:
Člen Unie výtvarných umělců
Člen IC Design centra České republiky
Člen Regionálního střediska DC ČR
Člen Rady Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti
Člen Ochranné organizace autorské ČR

1973 - 1978 výtvarník propagace PKO PlzeňB od 1978 samostatný výtvarník
Ředitel 1. České galerie dětského výtvarného projevu v Plzni
pedagog - zástupce ředitele 2. ZUŠ Plzeň- výtvarný obor
člen Ústřední umělecké rady ZUŠ
od 1990 fa SYKA DESIGN

OBČANSKÁ ČINNOST:
Člen Zastupitelstva Plzeň 2 - nezávislý
nebyl a není členem žádné politické strany
Člen Okresní školské rady
Člen Komise kultury Rady města Plzeň
Člen Komise výstavby a dopravy Rady MO Plzeň 2
Člen Rady Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

VÝSTAVY:
1983 - Uherský Brod - celostátní výstava výtvarných pedagogů
1983 - Pzeň - Luna - skupinová výstava
1983 - Plzeň - samostatná výstava
1984 - Žilina - celostátní výstava výtvarných pedagogů
1984 - Praha, Staroměstská radnice - kolektivní výstava
1985 - Plzeň - Luna - skupinová výstava
1986 - Uherský Brod - celostátní výstava výtvarných pedagogů
1988 - Plzeň - samostatná výstava
1989 - Plzeň- Luna - skupinová výstava
1989 - Plzeň - Galerie Červené srdce - Výtvarníci studentům
1990 - Plzeň - Benefiční výstava
1990 - Plzeň - UVU - Galerie Jiřího Trnky - Žena
1990 - Západočeská galerie - UVU - Volné umění
1990 - Západočeská galerie - skupinová výstava
1991 - Plzeň - Galerie Jiřího Trnky- Víra dnes
1991 - SRN - Zwiesel - mezinárodní skupinová výstava
1991 - Art 91 - Radnice Plzeň
1992 - Plzeň -Galerie Jiřího Trnky - Portrét
1992 - Západočeská galerie - UVU - Užité umění
1992 - SRN - Zwiesel - mezinárodní skupinová výstava
1992 - Západočeská galerie - UVU- Volné umění
1993 - Plzeň - Radnice - Proeko 93
1993 - SRN -Zwiesel - mezinárodní skupinová výstava
1993 - Plzeň - Klub architektů - Design centrum České Republiky
1994 - Západočeská galerie - UVU
1994 - Galerie Mecenas - Design
1994 - SRN - Meinburg - host regionální výstavy
1995 - Galerie Jiřího Trnky - Proeko
1995 - Centrum BIC - Plzeň - design
1995 - Výstaviště Plzeň - RS DC ČR
1996 - Galerie Jiřího Trnky - Plzeň - Dobrý design
Zastoupen v realizacích a sbírkách v ČR, USA, SRN, Holandsku

KLIENTI:
1. ČESKO- AMERICKÁ REALITNÍ
ABC DATA
AREA
BELL
BUDVAR
BUPAK
CAR PRO MAŠEK
ČESKÁ SPOŘITELNA
DELEX
DIVADLO J.K. TYLA Plzeň
DROOJF
DUHA
EKVA
ELEKTROPŘÍSTROJ PÍSEK
GORDON CARS
HILLS LIKÉR
I.D.I.
IBO OBUV
IMA
IMPRESE
INTERMAL
INWEST GROUP
INWEST OIL CORPORATION
INWEST PETROL
ITALUX
J&J
KARLOVA UNIVERSITA - LF PLZEŇ
KERAMICKÉ ZÁVODY HORNÍ BŘÍZA
KLETR
KRÁTKÝ FILM PRAHA
KREDITNÍ BANKA
KVART
LIFT
LYCKEBY AMYLEX
MALÝ PIVOVAR Č. Budějovice
Masarykovo gymnázium Plzeň
MASOKOMBINÁT KLATOVY
MĚSTO PLZEŇ
MĚSTO TACHOV
MLÝNY Veselí / Lužnicí
MOTOR JIKOV
OKULA Nýrsko
PEKÁRNY J. HRADEC
PEKÁRNY SRNÍN
PETROLIA
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ
POSITIVE CONSULTING GROUP
PRAŽSKÉ KULTURNÍ SŘEDISKO
PROTON
RAF AUTOMOBIL
RALLYE ŠUMAVA
RALLYE ÚSLAVA
REDLOSS
RESSO
SaZ PLZEŇ
SOKOLS´POWER WOICE
SOLIDE
SPOLEK PROFESIONÁLNÍCH FOTOGRAFŮ ČR
STOLLEN
STONE ART
STRANA ZELENÝCH
SUPTel
ŠIMAN
ŠKODA
TOTO
TP IMPEX Domažlice
TRAŤSTAV
U&P
Van der Meer & Van dan Tilburg - HOLLAND
VIP & PRESS CLUB
ŽÁROKOV AŠ

REALIZACE - výběr:
-propagační realizace PKO Plzeň, divadla, hudeb. soubory
-propagace ZOO a Botanická zahrada Plzeň
-realizováno - kurátor 128 výstav tematických, uměleckých a koncepčních výstav dětské výtvarné tvorby
-restaurování 32 obrazů
-spolupráce s Krátkým filmem Praha (grafika)
-ilustrace časopisy, noviny
-programy a plakáty - spolupráce s DJKT Plzeň
-programy a plakáty spolupráce s - Pražské KS
-realizováno 32 plakátů propagačních a divadelních
-muzejní expozice Tachov
-úprava interiéru Smetanovy síně Státní vědecké knihovny v Plzni
-komplex interiéry obchodů
-grafika Van der Meer a van Tilburg - Holland
-designerské práce v architektuře
-návrh nábytku prodejních center - užito v síti obchodů
-interiéry Masarykovo gymnázium Plzeň
-reklama - grafické úpravy tiskovin, propagačních materiálů, katalogů
-komplexní tvorba image 7 firem
-pomník "Díky Ameriko" Plzeň - texty
-grafické vybavení "Dny svobody Plzeň 1995" - 50. výr. osvobození Plzně
-spolupráce na designu automobilu RAF Mk I
-design automobilu Gordon
-Universita Karlova Lékařská fakulta v Plzni grafické vybavení
-návrhy bankovních kreditních karet
-obalová technika - průmyslové a potravinářské výrobky
-návrhy a realizace loga (firemní značky) 55 firem a institucí
-klienti - cca 70 firem a institucí